הרצאת העשרה – פנסיה, גמל וקרנות השתלמות – איך אפשר לקרוא את זה?

במסגרת פעילויות ההעשרה שאנחנו עושים למען חברי מועדון דוקאטי, וכהמשך ישיר ל- 4 ההרצאות הקודמות שבהם השתתפו מעל 150 איש…

Continue Reading ←