הרשמה למועדון DOCIL

כדי להירשם למועדון רוכבי דוקאטי בישראל יש לעמוד במספר תנאים בסיסיים:

  1. עליכם להיות בעלים רשומים של אופנוע מתוצרת חברת דוקאטי.
  2. עליכם למלא בצורה מדוייקת את טופס ההרשמה ולספק פרטים מלאים ואמיתיים.
  3. עליכם לשלם את דמי ההשתתפות לשנה הנוכחית.

לחצו כאן כדי למלא את טופס ההרשמה:

תשלום דמי השתתפות

ההרשמה למועדון רוכבי דוקאטי כרוכה בתשלום דמי השתתפות.

קיימות שתי אופציות:

  1. רוכב/ת בלבד - בעלות של 200 ש"ח לשנה קלנדרית
  2. רוכב/ת + מורכב/ת - בעלות של 350 ש"ח לשנה קלנדרית

התשלום מבוצע באמצעות אפליקציית PayBox. זו אפליקציה מאובטחת, והתשלום יורד לכם מכרטיס האשראי. לאחר התשלום באפליקצייה תקבלו במייל קבלה. מומלץ לתעד ולשמור על הקבלה.

לחצו כאן כדי לשלם את דמי ההשתתפות:

אותיות קטנות

הטבה בעת רכישת אופנוע חדש מליגל

כל רוכש אופנוע חדש החל משנת 2018 בליגל מקבל החזר על תשלום דמי ההשתתפות לשנה הראשונה. ההחזר יבוצע בצורת זיכוי מליגל בעת הטיפול הראשון שלכם (מוגבל לתשלום עבור רוכב/ת בלבד - 200 ש"ח).

למען הסר ספק: מדובר אך ורק באופנוע חדש החל ממודל החופף את תקופת החברות במועדון, ובתנאי שמדובר באופנוע חדש שנרכש מהיבואן (ליגל אופנועים) ולא כזה שאיתו היה רשום בשנת הפעילות הקודמת. לדוגמה, אם רכשת אופנוע חדש בליגל במאי 2018, תוכל לקבל החזר עבור החברות במועדון עד נובמבר 2018. במידה ותרצה לחדש חברות לשנת הפעילות 2019, לא תקבל על כך זיכוי (אלא אם תחליף את האופנוע באופנוע חדש שיירכש מליגל, ושוב תקבל על כך זיכוי).

תקופת החברות במועדון

תשלום דמי ההשתתפות לשנה מקנות לחבר תוקף הרשמה למועדון למשך השנה הקלנדרית המתחילה סביב חודש נובמבר של שנה אחת, ועד סביב חודש נובמבר של השנה העוקבת (מקביל לפרק זמן של 12 חודשים). לדוגמה: מנובמבר 2017 ועד נובמבר 2018 וכן הלאה.

למה משמש התשלום?

בתמורה לתשלום זה רשאי החבר/ה להצטרף לטיולים הרבעוניים, להנות משלל פעולות המסובסדות בחלקן על ידי המועדון לטובת חבריו, לקבל הטבות והנחות המוקנות אך ורק לחברי המועדון שחברותם בתוקף ולהשתתף בפעילויות מסויימות העולות כסף, במחיר מסובסד.

המועדון איננו גובה כספים למטרות רווח, וכל הכסף המצטבר בקופת המועדון משמש את פעילות המועדון (הוצאות דיוור, הוצאות על הדפסת שוברים או מדבקות, סיבסוד חולצות ושאר פריטי אספנות שייוצרו בעתיד, וכן הוצאות בעבור תפעול פעילות המועדון, הטיולים, המפגשים או ימי המסלול). הנהלת המועדון עושה את תפקידה בהתנדבות, ואיננה מקבלת משכורת או תמורה כספית בעבור פעולותיה (אם כי יתכנו החזרי הוצאות, למשל בעבור דלק המשמש להכנת הטיולים או פעילות אחרת). כסף זה נמצא בפיקוח גזבר המועדון. כל סכום שיוצא ממנו משולם תמורת חשבונית, כחוק, וכל חבר מועדון בתוקף רשאי לבקש הסבר על כל סוג הוצאה.

מדיניות החזרים כספיים

אדם המתחרט על הצטרפותו למועדון תוך 14 יום מעת ההצטרפות למועדון רשאי לקבל החזר של דמי ההשתתפות ששילם בניכוי 10% מדמי ההשתתפות בעבור הוצאות טיפול, כל זאת בתנאי שלא נעשה שימוש יחסי בחלקו בדמי ההשתתפות ששולמו בעבור פעילות כלשהי בה הוא השתתף (לדוגמה - טיול רבעוני שהאדם השתתף בו שבוע לאחר הצטרפותו למועדון, או ניצול של הטבת הנחה כספית כדוגמת הנחה ברכישת מוצרים, בתוך מסגרת 14 הימים כפי שצויין לעיל).

לא ינתן החזר כספי מלא או חלקי בגין אירוע של מכירת, אובדן או גניבת אופנוע הדוקאטי שאיתו נרשם האדם למועדון.

לא ינתן החזר כספי מלא או חלקי במידה והחבר ביקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של המועדון.