טיול חודש ינואר 2021 – בוטל עקב הארכת הסגר

טיול המועדון שתוכנן לסוף ינואר בוטל עקב הארכת הסגר.

נעבור לטיול של פברואר, ועל כך בפוסט נפרד.

הרשמה לטיול: 

חובה להירשם מראש לטיולי המועדון. מספר המשתתפים בטיולי מועדון מוגבל. כל הקודם זוכה.

טופס ההרשמה כולל הסכמה להסרת אחריות והוראות בטיחות. עליכם למלא את הטופס במלואו כדי להשתתף בטיולי המועדון.

בטיחות:

חובה לקרוא את הוראות הבטיחות. אל תצטרפו לטיול אם אתם לא מתכוונים למלא אחר הוראות אלה.