הטבה בעת רכישת אופנוע חדש מליגל

כל רוכש אופנוע חדש החל משנת 2018 בליגל מקבל החזר של 200 ש"ח כחלק מתשלום דמי ההשתתפות לשנה הראשונה. ההחזר יבוצע בצורת זיכוי מליגל בעת הטיפול הראשון שלכם והוא כאמור מוגבל ל- 200 ש"ח.

למען הסר ספק: מדובר אך ורק באופנוע חדש החל ממודל החופף את תקופת החברות במועדון, ובתנאי שמדובר באופנוע חדש שנרכש מהיבואן (ליגל אופנועים), לא אופנוע שיובא בייבוא מקבילי או אישי, ולא כזה שאיתו היה רשום בשנת הפעילות הקודמת. לדוגמה, אם רכשתם אופנוע חדש בליגל במאי 2018, תוכלו לקבל החזר עבור החברות במועדון רק עד סוף שנת החברות 2018. במידה ותרצו לחדש חברות לשנת הפעילות 2019, לא תקבלו על כך זיכוי נוסף (אלא אם תחליפו את האופנוע באופנוע חדש שיירכש מליגל, ושוב תקבלו על כך זיכוי).

תקופת החברות במועדון

תשלום דמי ההשתתפות לשנה מקנות לחבר תוקף הרשמה למועדון למשך השנה הקלנדרית המתחילה בתחילת חודש נובמבר של שנה אחת, ועד סוף חודש אוקטובר של השנה העוקבת (מקביל לפרק זמן של 12 חודשים). לדוגמה: מה- 1 בנובמבר 2017 ועד 31 באוקטובר 2018 וכן הלאה.

ככל שנתקרב למחצית תקופת החברות במועדון, תפתח אופציה לחידוש שנת חברות נוספת בתשלום יחסי. לדוגמה: ממאי 2018 עד נובמבר 2019 (במקום עד נובמבר 2018) במחיר יחסי של יתרת השנה הראשונה + שנה מלאה שניה.

למה משמש התשלום?

בתמורה לתשלום זה רשאי החבר/ה להצטרף לטיולים הרבעוניים, להנות משלל פעולות המסובסדות בחלקן על ידי המועדון לטובת חבריו, לקבל הטבות והנחות המוקנות אך ורק לחברי המועדון שחברותם בתוקף ולהשתתף בפעילויות מסויימות העולות כסף, במחיר מסובסד.

המועדון איננו גובה כספים למטרות רווח, וכל הכסף המצטבר בקופת המועדון משמש את פעילות המועדון (הוצאות בעבור תפעול פעילות המועדון, הטיולים, המפגשים או ימי המסלול, וכן הוצאות דיוור, הוצאות על הדפסת שוברים או מדבקות, סיבסוד חולצות ושאר פריטי אספנות שייוצרו בעתיד). הנהלת המועדון עושה את תפקידה בהתנדבות, ואיננה מקבלת משכורת או תמורה כספית בעבור פעולותיה (אם כי יתכנו החזרי הוצאות, למשל בעבור דלק המשמש להכנת הטיולים או פעילות אחרת). כסף זה נמצא בפיקוח גזבר המועדון.

מדיניות החזרים כספיים

אדם המתחרט על הצטרפותו למועדון תוך 14 יום מעת ההצטרפות למועדון רשאי לקבל החזר של דמי ההשתתפות ששילם בניכוי 10% מדמי ההשתתפות בעבור הוצאות טיפול, כל זאת בתנאי שלא נעשה שימוש יחסי בחלקו בדמי ההשתתפות ששולמו בעבור פעילות כלשהי בה הוא השתתף (לדוגמה - טיול רבעוני שהאדם השתתף בו כמה ימים לאחר הצטרפותו למועדון, או ניצול של הטבת הנחה כספית כדוגמת הנחה ברכישת מוצרים, בתוך מסגרת 14 הימים כפי שצויין לעיל).

לא ינתן החזר כספי מלא או חלקי בגין אירוע של מכירת, אובדן או גניבת אופנוע הדוקאטי שאיתו נרשם האדם למועדון.

לא ינתן החזר כספי מלא או חלקי במידה והחבר ביקש להיות מוסר מרשימת התפוצה של המועדון. במידה וביקש הסרתו, לא נוכל להעביר אליו מידע לגבי הפעילויות הקרבות, ותהיה זו אחריותו למצוא דרכים אחרות להישאר מעודכן.